J. van Doveren
aan
Menno ter Braak

Den Bosch, 23 januari 1928

's-Hertogenbosch 23/I '28

 

Zeer geachte Heer!

Hierbij zend ik U een verslag van de oprichtingsvergadering der ‘Liga’. Het is een hopelooze boel geworden. De Heer Hol Redakteur van het R.K. Huisgezin met aanhangers waren gekomen om de boel den kop in te drukken, wat hun vermoedelijk wel gelukt zal zijn. Men schermde met Katholieke moraal en het slot was dat velen verklaarden dat moraliteit boven de aesthetica ging, enz. enz. 't Is nu maar 't beste, dat U een flink stuk maakt, van de gegevens die ik U stuurde, waarbij U geweldig den nadruk legt op het immoreele van Variété zooals dit door de Wolf voorgesteld is geworden. Ik zie dus Uw proef tegemoet.

Met hoogachting

J. v. Doveren

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie