Briefwisseling Menno ter Braak - René van Frankendael

René van Frankendael
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 2 januari 1928

Amsterdam, 2 Jan. 1928

 

Weledelgeboren Heer!

In het laatst uitgekomen nummer v/h orgaan der Ned. Filmliga werd ik - naar aanleiding van een artikeltje in ‘Catern Zondagavond’ - beschuldigd, den Heer Tuschinsky lof toegezwaaid te hebben. Daar lof in dit verband wel allerminst in mijnen bedoeling lag, neem ik de vrijheid U hierbij enkele regels te doen toekomen ter verduidelijking mijner gevoelens.

Misschien kunt U ze in een volgend nummer plaatsen.

Hoogachtend,

René van Frankendael

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie