W. Gorter
aan
Menno ter Braak

Groningen, 14 maart 1928

14/3 - 28

 

Zeer Geachte Heer ter Braak.

Uw verzoek betreffende het gireeren van f75- heb ik aan den Heer Weyl overgebracht en ik vertrouw dat dit dan ook spoedig zal geschieden. U zit om contanten verlegen, onze contanten zijn reeds op. Er blijft niets over voor een volgende voorstelling. Dat wordt dus verschoven naar het najaar.

En toch is de situatie hier vrij hoopvol. De ontvangst van Streik was goed. Het publiek niet enthusiast, zooals trouwens te verwachten, maar zeer voldaan. Al liepen bij de eindscene, waar die arme koe het leven moet laten, eenige algemeen geachte en beschaafde dames van middelbare leeftijd, demonstratief weg. Ook de pers was eveneens niet onvoldaan. De kritieken waren niet zoo dwaas, al heeft natuurlijk geen een zich aan een bespreking van het filmische karakter gewaagd. Men was zeer verstoord over het gebruiken van een Duitsche titel in plaats van een Hollandsche en de kritikaster van het blad met de grootste oplaag en het meest op de Telegraaf gelijkend, vroeg zich waarom niet genoemd was ‘Staking’ in plaats van ‘Streik’.

Blijkbaar leven krantenzetters nog steeds onder hypnose van the world's biggest - lover.

Misschien is hier met eenige journalistieke listigheid een bericht uit te draaien. Maar liefst zonder de koe en Valentino. Die hebben met de zaak niets uit staan. Want ik geloof zeker dat er ook hier in Groningen, voor het komend jaar, wel reden van bestaan voor een afdeeling is. Mits met een behoorlijke financieele basis. En dat lukt waarschijnlijk ook wel.

De herinnering die bij de menschen is blijven hangen, is goed, ze moeten dus in het najaar weer opgetrommeld worden.

Intusschen zal er niet veel te doen zijn. Ik hoor echter graag hoe men dat Filmbureau denkt in te richten en wat er voor verdere plannen mochten bestaan.

Kom bovendien nog wel eens over.

Voorloopig, met vr. groeten

W. Gorter

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie