Johan Huijts
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 22 oktober 1927

22 October 1927

 

Beste ter Braak!

De circulaires van Filmliga heb ik ontvangen. Op het eind van de week zal ik ze op jullie manier tegelijk met de convocaties versturen. Ik zal m'n boekhandelaar zeggen dat hij het blad op de gewone condities leveren kan. In dat geval zal hij gaarne meewerken (is trouwens lid van de liga). Ook de anderen zullen het wel doen. Laat Clausen exemplaren sturen aan:

Voorhoeve en Dietrich, Schiedamsche singel 16A (die het zeker doen)
Kramers en Zoon's boekhandel, Beursplein 2b
W.J. van Hengel, Hoogstraat 385
Hector's boekhandel en Bazendijk, Noordblaak 59
Dat zijn de voornaamste.

Als het kan, stel dan het proefdraaien zoo vroeg mogelijk in den avond. De volgende week moet ik half elf, uiterlijk elf uur in Rotterdam terug zijn. Toch kom ik graag zelf over. Om dezelfde reden zou ik de gecombineerde bestuursvergadering graag in de week, die met 31 October begint, gehouden zien. Ik heb dan over m'n avonden de volle beschikking. Een vervanger sturen is moeilijk, omdat er nog niemand is, die er heelemaal inzit.

Dinsdag zal ik niet op de bijeenkomst zijn die V.O.O.F bijeengeroepen heeft. Mees en mej. Liefrinck zullen gaan. Ik had gaarne zelf een overzicht gegeven van onze vrijwel mislukte pogingen om tot samenwerking met andere organisaties te komen. Maar ik kan onmogelijk. Er zijn nu weer besprekingen begonnen met de secretaresse van de Volksuniversiteit. Zij schermt erg met ‘neutraliteit’ van de Volksuniversiteit en haar laatste voorstel was dat wij voor leden van de V.U. tegen zeer matigen prijs natuurlijk toegangsbewijzen voor de helft van het aantal voorstellingen beschikbaar zouden stellen. De V.U. zouden dan telkens van te voren willen beslissen of zij een programma al dan niet geschikt vond. Mij staat dat plan niet aan. Die ‘neutraliteit’ is in de eerste plaats verkapte afschrik van de Russische film. Maar bovendien: wij kunnen toch op eventueel ‘afgekeurde’ voorstellingen niet het stigma van onneutraliteit laten drukken! Ik denk er hard over dezer dagen te adverteeren dat wij voor leden van de V.U. en van het Instituut voor arbeidersontwikkeling tot een beperkt getal lidmaatschapsbewijzen tegen gereduceerden prijs beschikbaar stellen. Dan hebben we met de angstvallige en wantrouwige besturen zelf niets te maken.

Ik hoop dat het jullie niet moeilijk valt m'n overkomst beide keeren mogelijk te maken!

Hart.groet,

je

Johan Huijts.

 

0 ja, Oud wou Cavalcanti eenige vriendelijkheden schrijven, maar weet zijn adres niet. Wil je het even opgeven?

JH

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie