Joris Ivens
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 3 oktober 1927

3 October '27

 

Mijnheer,

Hiermede berichten wij U dat ons Post giro-nummer is 1368.

In aansluiting op de bespreking met den Heer G. Ivens verzoeken wij U beleefd ons de F.190.- per giro te doen toekomen.

Gaarne bevestiging van dit schrijven van U tegemoetziend,

Hoogachtend,

J. Ivens.

 

B. Menno

De andere kosten krijg je spoedig op.

Joris

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie