Joris Ivens
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Amsterdam, 21 december 1927

21 December '27

 

Beste Menno,

Naar aanleiding van bijgaand schrijven en je brief van 19 December, nog het volgende:

Dat de Bioscoop-man f 20.- voor zijn apparaat vraagt als huur is niet zoo erg veel. Wanneer wij van hieruit een koffer zouden moeten medebrengen, zou er aan vracht en kosten voor operateur toch ook wel bijna een dergelijk bedrag mede gemoeid gaan. F20.- die de man vraagt is dus inderdaad niet zoo erg veel.

Het doek 2.6oc2.70 M. is heel goed te gebruiken.

Je bericht over de pers onzer afdeeling te Haarlem is zeer vermakelijk.

Van de Kon. Goedkeuring is nog niets bekend.

Gisteren-avond had de filmvoorstelling in Architectura plaats. Was echter niet erg animeerend. Van film begrepen deze menschen niet veel.

Intusschen is Franken uit Parijs te Amsterdam aangekomen.

Het schijnt dat Tjeenk Willink met de Redactie van het Film Liga blad een onderhoud heeft aangevraagd teneinde de inhoud van het laatste blad te bespreken, o.a. over de Aanval op van Staveren.

Nu jij weer.

beste gr.

Joris

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie