Joris Ivens
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 15 februari 1928

15-2-28

Beste Menno,

Wil je aan de Groningsche Film Liga, aan de Heeren Poort en Wiegers, melden dat de film Streik in de week na 18 Februari eventueel voor Groningen beschikbaar is, wanneer zij bijtijds mededeelen op welken datum precies zij den film willen vertoonen.

Ik heb dit met den Heer de Wind besproken.

De Wind verzocht mij je te vragen of je van alle persberichten die er over Streik geweest zijn, hem even opgave wilde doen van datum en naam van de betreffende couranten. Doe dit liefst zoo uitvoerig mogelijk, want wij hebben de man later nog wel eens noodig.

Met beste groeten,

Joris

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie