Joris Ivens
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 10 april 1928

10 April '28

Beste Menno,

In dank ontving ik je schrijven dd. 5 April. De financiele zaak heb ik aan Capi doorgegeven.

De laatsten brief van Suikerman zond ik door aan Pelster, die weer uit Parijs terug is. Vanavond bespreek ik met hem de Liga stand op de I.T.F. en het 10e programma.

Liga-postpapier zal ik nog wel zien bij Clausen of Scholte machtig te worden.

Van programma's beoordeelen weet het Liga-publiek weinig af. Ook het Liga-programma No.9 mocht er toch wel degelijk wezen. De Bioscoop bond misdraagt zich wel heel erg. Wij moeten dit maar eens in het Liga-blad opvatten, maar bespreek dit even vóór de publicatie met Pelster.

De Brugfilm schiet goed op, maar daar vertel ik je wel meer van als je weer terug bent.

Met hartelijke groeten,

Joris

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie