Joris Ivens
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 12 juli 1928

12-7-28.

Mijnheer,

Vrijdag-avond a.s. te 9 uur is ten huize van den Heer E. Pelster, Ceintuurbaan 187, Amsterdam een Vergadering van het Bestuur der Nederlandsche Filmliga. Daar er zeer gewichtige zaken besproken zullen worden, o.a. de wijze van werken in het seizoen 1928/29, is Uw komst dringend gewenscht.

Hoogachtend,

Joris Ivens

Techn. leider Nederl. Filmliga

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie