Joris Ivens
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 4 december 1928

4 December 1928

Mijnheer,

Om in het vervolg moeilijkheden met extra voorstellingen te voorkomen, zooals onlangs met de Arnhemsche Afdeeling der Nederl. Filmliga geschied is, stellen wij U voor steeds bij het organiseeren van een extra voorstelling ook de technische leiding hierin te kennen.

Hoogachtend,

namens de Techn. Leiding,

Joris Ivens

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie