Joris Ivens
aan
Menno ter Braak (Rotterdam)

Amsterdam, 12 april 1930

12 April 1930.

Beste Menno,

Dank voor je brief van 9 April. Maak je geen zorg over de verzending van Zuiderzee naar Kopenhage. Het geschiedt niet vanuit Moskau, maar door een vertrouwden expediteur in Berlijn, welke ons telegrafisch van verzending in kennis zal stellen. Mochten wij onverhoopt niet tijdig bericht hebben, dan wordt in elk geval de copie, die wij te Amsterdam hebben, naar Kopenhage gezonden, zoodat je niet zonder zult zitten.

met beste groeten.

Joris

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie