Briefwisseling Menno ter Braak - Dick Laan

Dick Laan
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Wormerveer, 8 oktober 1928

WelEd. Heer.

Gaarne ontving ik weder mijn diploma als lid van de Amsterdamsche Filmliga voor 13 October a.s.

Hopende dat dit nog in orde zal komen

teeken ik,

Hoogachtend,

D. Laan

 

Crok & Laan

Wormerveer

 

Origineel: Particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie