Leo R. Krijn
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 8 januari 1928

8 jan 28

Mijne Heeren,

Woensdagavond 11 Jan e.k. zal in onze vereeniging vertoond worden de door den Heer Dick Laan vervaardigde films:

De Zwitsersche Rhône van Montreux tot haar oorsprong

en

De zonnekuren in de klinieken van Dr. Rollier te Leysin.

Ik heb de eer U hierbij eene introductie voor dien avond te doen toekomen en ik hoop, dat het onderwerp Uwe belangstelling heeft.

Voor het geval dat het u niet bekend is, diene dat de heer Dick Laan er zich reeds jaren op toelegt als amateur Filmopnames te maken en de verdere werkzaamheden zelf te doen.

Het zal me aangenaam zijn U Woensdag te mogen begroeten en verblijf,

Hoogachtend,

Uw dw,

Leo R. Krijn

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie