Briefwisseling Menno ter Braak - Leo R. Krijn

Leo R. Krijn
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 15 november 1927

Amsterdam 15 11 27

 

WelEdHeer,

Beleefd maak ik u er op attent dat mijn vrouw Alice Krijn-Spier en ik Leo R Krijn lid van de Liga zijn en ieder f 9.75 betaalden.

Indien mijn meening juist is, dat echtgenooten reductie genieten dan zou ik gaarne restitutie van het teveel betaalde ontvangen.

Hoogachtend

Leo R Krijn

 

Giro 56626

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie