Briefwisseling Menno ter Braak - Simon Koster

Simon Koster
aan
Menno ter Braak

Berlijn, 2 september 1927

Berlin W 30, 2 September 1927

Eisenacherstrasse 103

 

Zeer geachte Heer,

Tot mijn spijt was ik niet eerder in de gelegenheid, U te antwoorden op Uw vraag inzake Filmliga-samenwerking A'dam-Berlijn.

Tot mijn nog grootere spijt moet ik U nu een teleurstellend antwoord geven. Ik heb hier wekenlang geconfereerd, aan lof voor het plan en beloften tot ‘geestelijke steun’ ontbreekt het niet, maar iets definitiefs, waarop voort is te bouwen, is niet te bereiken. Wat in Holland mogelijk is: een neutrale filmliga, is hier onmogelijk. Als men zich wenscht aan te sluiten bij, of ondergeschikt te maken aan een politieke partij, komt men een heel eind verder. Maar 1e is dat natuurlijk de bedoeling niet, en 2e worden de films dan uit een gezichtshoek bekeken die niet de onze is. Ons beider mooie plan lijkt mij daarom op het oogenblik niet te verwezenlijken. Maar dat belet natuurlijk niet, dat ik de gedachte vasthoudt. Ik ben daarom ook gaarne bereid, de filmliga hier te vertegenwoordigen. Zoolang uitwisseling een utopie blijft, kan ik U misschien van dienst zijn door te waarschuwen bij het verschijnen van een film, die voor de Liga in aanmerking komt; misschien ook door te onderhandelen over condities. Ik elk geval zal ik hier steeds met genoegen Uw belangen behartigen.

Kunt U mij al precies opgeven, welke films U in de loop van het seizoen denkt uit te brengen? Dat is natuurlijk een belangrijk ding bij eventueele voorbereidingen hier. En hoe hoog zouden de vertooningsrechten van die films voor Duitschland zijn, als men ze hier eventueel zou willen draaien? (Een kultureel genootschap hier heeft er belangstelling voor.)

Met de meeste hoogachting,

Simon Koster

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie