Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak

1 september 1927

1 Sept '27

Geachte Heer ter Braak

Dank voor het gezondene. Hoewel Bloem een artikel heeft gestuurd ‘Moralistische kunstcritiek’ lijkt mij dit geen bezwaar om uw stukje onder Marginalia op te nemen, dat weer een andere kant van het geval Smeding weergeeft.

Scholte vraagt u mij spoedig voor de ‘Explicateur’ een adreslijstje der secretarissen en Mededelingen te zenden.

Wanneer iemand u nog eens iets inlichtends over de film vraagt, verwijs hem dan naar ons boekje ‘Wij gelooven in den film’, daarmee doet u in dubbelen zin een Vaderlandsch-goed werk.

Met vr. groeten

Constant van Wessem

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie