Briefwisseling Menno ter Braak - W.C. Koppenberg Jr.

W.C. Koppenberg Jr.
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 7 december 1927

7 December 1927

WelEd.Heer,

Gaarne zou ik van u vernemen of voor de a.s. filmmatinee der liga op a.s. Zaterdag introductie is toegestaan.

In dat geval zou ik gaarne eens een kennis van mij met het werk onzer vereeniging willen bekend maken.

Uw antwoord, eventueel met introductiebewijs, tegemoetziend, blijf ik,

Hoogachtend,

W.C. Koppenberg Jr.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie