Briefwisseling Menno ter Braak - S. Koppelman Jr

S. Koppelman Jr.
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 7 oktober 1927

7-10-27

 

Geachte Heer!

Hiermede heb ik de eer U mede te deelen dat mijn vrouw en ik besloten hebben vooreerst nog niet tot de filmliga toe te treden.

Gelieve mij mede te deelen hoeveel wij voor het bijwonen der matinée schuldig zijn en zal ik het U gireeren.

Hoogachtend

S. Koppelman Jr.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie