Halbo C. Kool
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Groningen, 24 september 1927

Amice

Wij hopen Dinsdag 18 Oct. en voorts van elke maand de 3de Dinsdag te draaien. Is voor de eerste keer wellicht 25 Oct. geschikter? Zooals je weet zullen we 6 keer draaien. We rekenen op minimaal 100 leden, hebben 60. Groningsche mentaliteit: de kat uit den boom kijken.

Aanvulling lijst.

Muziek-adviseur: Kor Kuiler
film techn. adviseur A.R. de Boer
directeur Luxortheater
of Thie
directeur Capi

Dit in antwoord op je brief. Wij verwachten binnenkort wel aanmerkelijk meer leden, maar: dit jaar of een volgend?

Welnu hart. gr.

tt

Halbo C. Kool

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie