Briefwisseling Menno ter Braak - Halbo Christiaan Kool

Halbo C. Kool
aan
Menno ter Braak

1927

Amice,

Ik antwoordde tot nog toe niet op wat ik ontving. Het comité was nog niet voor elkaar, het bestuur meen ik. Juist echter ontvang ik toestemmend antwoord van het 7de bestuurslid, zoodat ik hierbij opgave doe:

Herman Poort praeses
Halbo C. Kool, Stoeldraaierstraat 2, ab actis
Mr. W.H. Dommering, HW Mesdagplein 3, fiscus
Mejuffr. G.Meursinge Reynders
D. Verèl
A.J. van Leusen
Jan Wiegers

Vergeef deze late opgave. Geloof me, het is buiten mijn schuld. Die juffrouw was de laatste. Ik heb zeker l0 keer getracht haar te spreken te krijgen.

Nog is mij verzocht te informeeren door wie eigenlijk de samenstelling der programma's geschiedt, of het niet wenschelijk zou zijn ook de hoofdbestuursleden der zusterliga's hierin althans theoretisch stem te geven, evenals hun ook eens een landelijke première toe te staan. Dit laatste is natuurlijk door de opzet der Explicateur moeilijker gemaakt maar toch nog niet onmogelijk z.i. Let wel deze opmerkingen gaan niet van mij uit al zie ik er wel gedeeltelijk de billijkheid van in. Ancienniteit geeft jullie, d.w.z. Amsterdam zeker de voorkeur en wat mij betreft de leiding maar door deze punten zou het animo in de ‘provincie’ zeker versterkt worden en dit is toch ook geenszins te versmaden. Uit de tot nu toe ontvangen mededeelingen bleek niet dat jullie deze dingen eventueel voorzien hadden. Al is het wel mogelijk dat hiermee al rekening is gehouden (immers Statuten en Huish. Regl. mocht ik nog niet ontvangen, komt dit spoedig? We zien er verlangend naar uit. Alles moet zoo nog op zulke losse schroeven blijven!) moest ik het dus toch wel even schrijven.

Had je een prettige vacantie? Ik was voor 't eerst buitenslands: Auvergne - verrukkelijk, Parijs - beroerd in dezen tijd (Studio des Ursulines gesloten, éen van mijn pech-nummers, soit!)

Nu hart. gr. ook aan anderen (Scholte)

tt

Halbo C. Kool

P.S. Wat loopt via ‘Technische Leiding’ HK

Wat ontvangen jullie voor film- huur en -verzendkosten zoowat vermoedelijk per persoon per keer?

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie