Briefwisseling Menno ter Braak - S. Koning

S. Koning
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 27 september 1927

Amsterdam, 27 Sept. '27

WelEdele Heer,

Onder terugzending der convocatie voor de eerste matinée, verzoek ik U beleefd mij niet als lid der Filmliga te willen inschrijven, daar ik wegens plotselinge omstandigheden de voorstellingen niet kan bijwonen. Ik hoop later tot de Filmliga te kunnen toetreden.

U beleefd dankend voor de te nemen moeite, verblijf ik met de meeste

Hoogachting,

S. Koning [onleesbaar]

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie