Elisabeth du Perron-de Roos
aan
Menno ter Braak

Voorburg, 23 september 1927

23-IX-'27

Beste Menno,

Van Duyn zal je waarschijnlijk begin volgende week schrijven, wanneer er een zaal gehuurd is. Dubbele kaarten gaan morgen naar de drukkerij - kunnen dus vóór plm. 5 Oct. geteekend teruggestuurd worden. De voorzitter die overwerkt is en niets mag doen - maar ons daarover niet vroeg genoeg inlichtte - treedt zoo gauw af als er een ander is, en ik zal dus probeeren van Eesteren nog voor de eerste voorstelling de functie van voorloopige voorzitter te laten overnemen. Initiatief bij de voorzitters is hier het noodigst van alles. Het bestuur wordt in ieder geval uitgebreid en je hoort nog even over Hellebrekers als eventueel 2e secretaris voor schrijfwerk en katholieke aanhang. Aantal exemplaren ligablad is nu natuurlijk nog niet op te geven.

Voel je er niet iets voor Willink een steek toe te dienen over die bioscoop tentoonstelling buiten de liga om (zijn naam in een comité met de magnaat Wilton), ik deed het al terloops.

Ik heb de voornaamste bestuursleden dus allen tactvol toegesproken in ieder geval voor de eerstvolgende dagen energie en een plan opgepord.

De rest zal moeten blijken. Je zult er ook wel niet meer aan twijfelen, in practische dingen, dat ‘de mensch’ voor zichzelf in kan staan en voor niemand anders in de verste verte.

Hart.gr.

Bep.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie