Briefwisseling Menno ter Braak - C.E. La Lau-Meeter

C.E. La Lau-Meeter
aan
Menno ter Braak

Huizen, 1 oktober 1927

1 October 1927

 

Geachte Heer

Zoudt U mij eenige inlichtingen willen verstrekken omtrent lidmaatschap van de film-liga en de voorstellingen, die gegeven worden? Gaat het daarbij als met tooneeluitvoeringen waar b.v. niet gerookt wordt? Door vriendelijke tusschenkomst van den eigenaar van het Centraaladres en den bureaulist kreeg ik Uw adres.

Bij voorbaat dankend, na beleefde groeten

Hoogachtend

C.E. La Lau Meeter

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie