C.E. La Lau-Meeter
aan
Menno ter Braak

Huizen, 6 oktober 1927

Huizen 6 October '27

 

Zeer geachte Heer ter Braak

Wilt U mij als lid van de filmliga inschrijven tegen een contributie van f8.- (acht gulden)? Daar ik op Uw schrijven geen gironummer aantrof, lijkt het mij het beste, dat ik bij de e.v. voorstelling het verschuldigde meebreng, want een chèque moet U weer gaan innen.

Met beleefde groeten

Hoogachtend

C.E. La Lau-Meeter

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie