Briefwisseling Menno ter Braak - Jef Last

Jef Last
aan
Menno ter Braak (Redactie Filmliga)

Rotterdam, 27 februari 1930

R'dam 27.2.30

Hooggeachte Redactie.

Gaarne zag ik bygaand artikel in het volgende nummer van Filmliga opgenomen, terwyl ik tevens gaarne even van u zou vernemen wat er met myn vorige ingezonden stukje (over vreemde woorden) gebeurd is en daarom hierby postzegels voor antwoord insluit.

(Ik mis 2 nummers van FL zoodat het mooglyk is dat het stukje geplaatst werd zonder dat ik het zag.) Misschien interesseert het de redactie dat de oorspronkelyke novelle Branding in het Februarinummer van de Stem gepubliceerd is.

Hoogachtend

Jef Last

Bestuurder Filmliga afd R'dam.

Toevoeging van Ter Braak:

1. Antwoord Last
2. Melodie der Welt
Strasse der Verlorenen Seele
Yoshiwara
Levende lijve
3. Delft
4. Journaal Real. Film

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie