Briefwisseling Menno ter Braak - C. van Lier

C.van Lier
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 21 november 1927

21-11-'27.

 

L.S.

Gaarne zou ik als lid der Film Liga Amsterdam toetreden. Mag ik bij event. bericht van aanneming, ook een prospectus ontvangen waarin ik mogelijk kan zien of ik, als lid dan alleen, of met m'n echtgenoote de voorstellingen kan bijwonen.

In afwachting van Uwe berichten

Hoogachtend,

C. van Lier.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie