Ed Pelster
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Parijs, 4 april 1928

4 April 1928.

 

Beste Menno,

't Is 7 uur in den prillen ochtend en de Parijsche trein staat te vertrekken, doch even wil ik je nog een paar punten laten weten.

Gisteren was ik met Joris bij Couvee. Dat komt alles prima in orde, zoowel wat betreft de stand als de voorstellingen. Al wordt de tentoonstelling een sof dan zullen wij er toch een goed figuur maken. Triple écran komt er niet en kan er niet komen, er is geen ruimte voor. Dus daardoor vervallen wel een hoop van mijn plannen, oa. dat ik Abel Gance niet mee kan brengen. Van den anderen kant zijn er nog genoeg andere dingen.

Scholte wil voor het volgende Liganummer een hoofdartikel maken over de uitlatingen van den Bioscoop Bond. Houdt maar een beetje voeling met hem. Hij zou je schrijven, doch zal het in werkelijkheid wel weer niet doen.

Joris vertelde me, dat je gepolst was om zitting te nemen in de Centrale Filmkeuring. Mijn ernstige raad is: als je er eenigszins kans voor krijgt, neem het aan en onmiddellijk. In je eigen belang en in dat der Liga. Prive kan ik je nog heel veel meer van die keuring vertellingen omdat ik er diverse kennissen in heb. Wat zeg je er van dat de Miss Cavell-film in herkeuring verboden is. Dat is weer een kwade noot voor De Moeder. En voor Wilton is het een strop van fl 24.000.- Enfin, dat zijn de zorgen aan mijn kant.

Met Joris besprak ik ook het geval Suikerman en kreeg ik van hem gisteren avond den aan jou opgezonden brief toegestuurd. Ik ben er niets over te spreken en ben het er heelemaal niet mee eens, dat je een dergelijk wezen zoo maar ineens een Ligavolmacht gegeven hebt. Trek die onmiddellijk in, dat is veel beter. Zeker bij de Russen doet hij ons meer kwaad dan goed en met dergelijk genre helpertjes is de Liga niet gebaat. Dat komt er van als ik in Parijs zit. Waarschijnlijk schrijf ik Zöhrer er persoonlijk wel over. Ook Suikerman zal ik wel schrijven, doch jullie doen die dingen met de beste bedoelingen, zonder te weten wat er aan vast kan zitten. Pas op, hoor! Alles is niet zoo onschuldig als jullie wel denken. En zoo zou ik opbouwen in Parijs en een suikerbeest tegelijk in Berlin verknoeien.

Verder stelde Joris voor om de persknipsels in het vervolg aan mijn adres te laten sturen, ter bespoediging van eventueel technische zaken, die er in voorkomen. Ik ben het er roerend mee eens en had dat al heel veel langer willen voorstellen, doch weerhield mijn bescheidenheid me. Jij krijgt ze dan onmiddellijk den dag later van me door. Dit is zuiver in het belang der Liga en niet uit leeslust.

Uiterlijk Zaterdag a.s. ben ik terug en ga dan twee dagen uitblazen, waartoe, ik zie het nu al, toch geen kans zal zijn. Want er ‘staan heel groote dingen te gebeuren’.

Houd je goed en tot ziens. Hartelijke groeten t.t.

Ed. Pelster

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie