Ed. Pelster
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Den Haag, 20 december 1928

den Haag 20 December 1928.

B.M.

Ingesloten brief had ik juist klaar toen ik je brief van 19 dezer ontving.

Dank voor je cheque. Betaling vierde programma komt wel in orde. Inderdaad loopen de betalingen prima, zooals trouwens de heele Liga volgens mijn opinie zeer behoorlijk loopt.

Er zou wellicht over fl15.- douane te praten zijn, maar ik denk, dat ik dan toch wel gelijk zou krijgen. Met Gould ben ik over die films bezig; ik hoop, dat het iets wordt maar gemakkelijk zal het niet zijn. Indertijd wilde hij De Brug voor Amerika hebben en zou er dan voor Holland in ruil voor geven Manhatta. Zooals je nu zelf beoordeelen kunt, zou dat wel een goede ruil geweest zijn.

Filmliga mag gerust de primeur hebben van je Amerikaansche avantgarde artikel. Dan kan het nog altijd in ‘Close up’.

Over Rene Clair en Pudowkin hoor je dus nog wel nader. Komt Pudowkin dan zetten we Clair eventueel op programma 5 of 6. Clair heeft meer tijd vrij dan Pudowkin. Komt deze laatste dan moet hij wat fragmenten meebrengen en zetten we er verder bij een stuk uit De Moeder en uit De laatste dagen van Sint Petersburg.

Etoile de mer en Volksverband komen er ook nog wel. Verder heb ik hier van Mauclaire Tolstoi intime en Lumiere et ombre van Sandy. Er is dus voorloopig nog geen gebrek aan materiaal.

Maar het avantgarde theater wordt nog altijd vergeten! Belangstelling is er genoeg. Denk aan de Haagsche H.B.S.sen en aan Mees met zijn fl.10.000.-! Zoo zijn er nog meer en als de Liga nog meer bekend was, wat nog altijd noodig is, zou er nog veel meer belangstelling zijn!

Hartelijke groeten t.t.

Ed. Pelster

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie