Briefwisseling Menno ter Braak - Persbureau ‘De Residentie’

Persbureau ‘De Residentie’
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Den Haag, 11 oktober 1927

's-Gravenhage, 11 October 1927

 

Weled. Heer,

In beleefd antwoord op Uw schrijven dd. 6 October jl. hebben wij de eer U mede te deelen, dat wij U bereids het bedoelde knipsel uit De Telegraaf toezonden.

Met betrekking tot het knipsel uit Het Volk moeten wij U melden, dat alle Haagsche abonné's van dit blad de Haagsche editie ontvangen. Het is ons tot op heden niet mogen gelukken desnoods één ex. van de A'damsche editie te ontvangen. Wij zullen echter trachten het door U bedoelde artikel alsnog voor U bij te bestellen.

Voor de overige opmerkingen uit Uw schrijven zeggen wij U beleefd dank en wij geven U de verzekering, dat daarmede rekening zal worden gehouden.

Inmiddels verblijven wij met de meeste hoogachting,

[handtekening onleesbaar]

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie