J.W. Poort
aan
Menno ter Braak

Groningen, 20 februari 1928

Groningen 20 febr. 1928

 

Zeer geachte Heer,

Als secretaris zal ik vragen onze leden tot de Alg. Vergadering te convoceeren,- en als het eenigszins kan (U kent mijn finantien) zullen wij een afgevaardigde van het bestuur zenden.

Mijn nieuwe secretaris is de heer J. Gorter, Heereweg. Groningen. (Het nummer ben ik vergeten, maar u kunt het minstens even nazien in mijn vorigen brief, waar ik U het precies schreef). Onze volgende avond zal pas midden Maart plaats hebben. Streik is dan waarschijnlijk niet meer beschikbaar, -, maar ik zal er met mijn mede bestuursleden over praten.

Met de meeste hoogachting,

Uw dw

Herman Poort

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie