Briefwisseling Menno ter Braak - Tine Schipper

Tine Schipper
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 25 september 1927

Amsterdam, 25 September '27

 

Weledele Heer,

Hiermede verzoek ik U beleefd mij als lid der ‘Filmliga’ te willen noteeren. De hieraan verbonden kosten gelieve U mij op te geven, waarna het bedrag U per omgaande wordt geremitteerd. Tevens zou ik gaarne van U vernemen, of leden introducé's kunnen meenemen tegen vergoeding.

Hoogachtend,

Tine Schipper.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie