Joh. Valkhoff
aan
Menno ter Braak

Amersfoort, 9 februari 1928

9 Februari 1928

 

Zeer geachte Heer,

Het juiste bedrag van de door ons voor de filmavond op 17 Februari gevraagde films mochten wij nog niet van U vernemen, wilt U ons dit nog even doen opgeven. Goede projectie garandeeren wij (de films loopen in Bioscoop Amicitia, die steeds de U.F.A. programma's heeft) en eveneens staan wij borg voor eventueele schade hier aan de films aangebracht. Een vertegenwoordiger der technische leiding zal hier niet noodig zijn. Over afzending films heb ik nog aan den heer Pelster geschreven.

Uw gewaardeerd aanbod tot het houden van een korte inleiding heb ik gisteren in een Bestuursvergadering ter sprake gebracht, met het gevolg dat mijn medeleden ook wel overtuigd zijn, dat een introductie voor vele leden wenschelijk is, en wij U dus gaarne Vrijdag 17 dezer daartoe hier zien. Mocht het U gunstig uitkomen, hier te komen eten, dan zal onze secretaris, de heer J. Nieweg, Utrechtscheweg 177, U gaarne dien middag bij zich zien.

Met de meeste hoogachting,

namens het bestuur v/d.Amersf. Kunstkring:

Joh. Valkhoff

 

De voorstelling vangt om 8 uur aan.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie