Briefwisseling Menno ter Braak - Johan Valkhoff

Joh. Valkhoff
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amersfoort, 27 januari 1928

27 Januari 1928

 

Zeer geachte Heer,

Dank voor Uw advies, het door U voorgestelde programma: Miracles, Kipho, Faits Divers en Ruttmann kunnen wij hier Vrijdag 17 Februari laten loopen, zijn de films dan vrij? Is het misschien mogelijk dit nog curiositeitshalve met een oud filmpje van een 25 jaar geleden aan te vullen? Kosten van zaalhuur, projectie en muziek zijn vrij hoog, zoodat het ons aangenaam zal zijn, als de filmhuur ongeveer op het door U genoemde bedrag van f.60,- kan blijven.

Kunnen wij de films tijdig ontvangen, uiterlijk Donderdag 16 Febr., zoodat wij nog kunnen proefdraaien, en wilt U ons nog berichten, welke muziek bij dit programma kan. Ook ontvangen wij gaarne spoedig een opgave voor het drukken van de programma's, die wij steeds bij wijze van convocatie aan onze leden zenden.

Het lijkt ons een aardig experiment onze leden zonder verdere inleiding voor deze films te zetten, zoodat wij van Uw zeer gewaardeerd aanbod tot het houden van een inleiding, geen gebruik zullen maken.

Gaarne Uwe verdere berichten tegemoet ziende:

Joh. Valkhoff

Penningm. Amersf. Kunstkring.

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie