Simon B. Stokvis
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 22 september 1927

22 Sept '27

Zeer geachte Heer ter Braak,

Ik ben niet erg fortuinlijk in het opgeven mijner adres-verandering: zooals U door de hierbij ingesloten enveloppe zal blijken is mijn adres niet Sarphatistraat 8 (I wish it was), maar slechts Sarphatiepark 8 I.

Dank voor Uwe indeeling in verband met het filmblad. Ik zal er graag aan medewerken. En ook zou ik U graag eens spreken over een opstel over ‘Film en Moraal’, dat ik ervoor zou willen schrijven.

Komt U nooit op het Lees Museum?

Intusschen, met de meeste hoogachting,

Uw dw. dnr.

Simon B. Stokvis

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie