Briefwisseling Menno ter Braak - Simon B. Stokvis

Simon B. Stokvis
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 20 september 1927

A'dam 20/9/27

Zeer geachte Heer,

Voor het geval, dat de berichtkaart, welke ik U op 1 Aug. l.l. zond, meldende mijn op dien datum ingetreden adresverandering van Amstellaan 7 II naar Sarphatipark 8 I, U niet heeft bereikt, - uit mededeelingen in de pers over een vergadering waartoe ik een uitnoodiging had verwacht, maak ik dit op, - veroorloof ik mij bij dezen U wederom op mijn nieuw adres attent te maken.

Met hoogachting,

Uw dw. Dnr.

Simon B. Stokvis

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie