Briefwisseling Menno ter Braak - W.J.H. Stam

W.J.H. Stam
aan
Menno ter Braak

Tiel, 14 maart 1928

14 Maart 1928

Aan het Secretariaat Filmliga te Amsterdam,

Mij interesseerende voor het werk van de Filmliga, zou ik gaarne daarvan lid worden en wel van de hier het meest in de nabijheid liggende afdeeling; het geen wel Utrecht zal zijn.

Beleefd verzoek ik U mij te willen inlichten tot waar ik mij kan wenden om lid dier afdeeling te worden.

Hoogachtend,

Stam

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie