Briefwisseling Menno ter Braak - Frans den Tex

Frans den Tex
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 14 juni 1930

14 Juni '30

 

WelEdgeb Heer

Tegenover iedereen die 't maar hooren wil, laat ik me altijd enthousiast uit over de filmliga en het theater de Uitkijk. Hierdoor kreeg ik den naam van een groot film-kenner te zijn, wat ik helaas niet ben, en een verzoek om een lezing over de moderne filmkunst te houden, wat ik helaas niet kan.

Ik stuur u nu dit verzoek toe, in de hoop dat u zelf of iemand anders uit de filmwereld! die lezing zal willen houden. Het lijkt mij van 't grootste belang, dat jonge menschen eens hooren waarom ¾ van de films waar ze hun rijke avonden aan spendeeren rottig zijn en wat er alzoo gezocht en bereikt wordt bij de betrekkelijk kleine groep van verstandige & gevoelige cinéasten. Gaarne hoor ik even van u, of u een oplossing voor die A.M.V.J.-lezing weet. Het zal u allicht bekend zijn, dat de algemeene strekking van de A.M.V.J. is, de jonge menschen wakker te maken, ze te ontwikkelen, ze grooter levensinhoud te geven dan hun kleine muffe kringetje verschaffen zou,- en niet in de eerste plaats moraalprediking. Dit met het oog op de mogelijke vraag: hoe zijn die lezingen? Die lezingen zijn bij uitstek ‘technisch’ dus.

In de hoop dat u mijn verzoek niet onbescheiden zult vinden.

Hoogachtend

F. den Tex

 

[Handgeschreven toevoeging van Willem Bon:]

 

Deze brief werd mij toegestuurd. Ben zelf geen redenaar (alles behalve!) en zend hem dus aan jou door. W Bon

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie