Briefwisseling Menno ter Braak - W.L.J. Spoor

W.L.J. Spoor
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 28 september 1927

A'dam 28 Sept '27

Mijne Heeren,

Aangezien ik veel belangstel in de ontwikkeling der bioscopen en er eventueel gaarne toe wil medewerken, verzoek ik U beleefd nadere bijzonderheden omtrent de kortelings opgerichte ‘Filmliga’.

Uwe berichten gaarne tegemoet ziende verblijf ik

Hoogachtend

W.L.J. Spoor

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie