Briefwisseling Menno ter Braak - J.A. Spaan

J.A. Spaan
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 24 oktober 1927

Amsterdam 24 Oct. 27

WelEd. Heer,

Beleefd verzoek ik u mijn vrouw en mij voor te dragen voor het lidmaatschap van ‘De Liga’.

Hoogachtend

Spaan

z.o.z. voor adres

J.A. Spaan

W.C. Spaan van Wageningen.

P.C. Hooftstraat 32

Amsterdam

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie