Briefwisseling Menno ter Braak - Désirée Unkel

Désirée Unkel
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Den Haag, 15 augustus 1928

Den Haag 15 Augustus 1928

Geachte Mijnheer.

Hierdoor verzoek ik U beleefd mij inlichtingen te doen toekomen omtrent uw organisatie en lidmaatschap. Ik ben 14 jaar oud. Ik ga in September naar 3de Mulo. Ik voel zeer veel voor kunst en heb ook al vaak voor liefdadige doeleinden in de Koningklijke Schouwburg plastisch gedanst. Ik zou nu graag van U willen hooren of ik bij voorstellingen dit en het komend jaar een één of ander rolletje mag vervullen. Zou ik mij in den Haag aan iemand kunnen voorstellen die met de keuring voor de geschiktheid der film belast is? Ik schrijf deze brief met toestemming van mijn ouders.

Bij voorbaat dankzeggend.

Hoogachtend

Désirée Unkel

Mijn adres is: Sleedoornstraat 13 Den Haag

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie