Briefwisseling Menno ter Braak - A.J.G. Strengholt

Menno ter Braak
aan
A.J.G. Strengholt

Eibergen, 15 augustus 1928

Zeer geachte Heer Strengholt,

Ingesloten de aanvullingslijst voor ‘Erts 1928’ terug, die na stemming onder de redactieleden aldus is opgemaakt. De doorgeschrapte namen komen dus niet in aanmerking.

Misschien wilt U over de heeren Burssens, die 2 voor, 2 blanco en 1 tegen heeft, en Albert, die 2 voor, 2 blanco en 1 tegen heeft, nog even met den heer Scholte confereeren? Ik leg mij bij voorbaat bij de beslissing neer, maar stemverdeeling, hoewel formeel ten gunste van de gegadigden, schijnt mij nog niet overtuigend.

Eenige adressen zijn nog niet bekend, blijkens de lijst, die door den heer Scholte werd opgemaakt.

Met de meeste hoogachting

Uw dv. Menno ter Braak

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam,

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie