A.J.G. Strengholt
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 30 december 1929

30 December 1929

 

Den Heer Menno ter Braak

N. Binnenweg 133b

Rotterdam.

 

Zeer geachte Heer ter Braak,

Alle exemplaren Erts zijn op het oogenblik geplaatst. Morgen komt er echter naar ik hoop een nieuwe voorraad en daarvan ontvangt u prompt uw exemplaar.

Met besten groet,

Hoogachtend,

A.J.G. Strengholt

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie