A.J.G. Strengholt
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 29 november 1928

29 November 1928

 

Den Heer Dr. Menno ter Braak

Den Texstraat 31b

Amsterdam.

 

Waarde Heer Redacteur

‘Erts’ is thans, zij het na een moeilijke bevalling, verschenen. Mag ik, ter gelegenheid van dit vreugdevolle feit, het genoegen hebben U uit te nodigen tot een dinertje (van de vijf redacteuren, den uitgever, en onzen gemeenschappelijken vriend A. Den Doolaard, als promotor) te houden op Zaterdag 8 December te 7 uur in ‘Bagatelle’ Kalverstraat. Samenkomst een uur tevoren in ‘Trianon’.

Het zou mij een voorrecht zijn ook van U te hooren dat U deze uitnoodiging zult aannemen.

Met beleefden groet,

Hoogachtend,

A.J.G. Strengholt

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie