Briefwisseling Menno ter Braak - J.J. Vanderlinde

J.J. Vanderlinde
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 7 november 1927

Maandag 7 Nov '27.

WelEdelgeboren Heer

Hiermede verzoek ik U, daar ik voor langere tijd uit de stad ben en dus persoonlijk niet het bedrag van f8 voor de Filmliga kan voldoen, hierover te willen disponeeren bij Poldner - Westeinde 5 [bov] na Donderdag a.s.

Bij voorbaat U voor de te nemen moeite dankend

Hoogachtend

J.J. Vanderlinde

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie