H. Valkhoff
aan
Menno ter Braak

Hilversum, 11 november 1928

Hilversum, 11 Nov. '28

Waarde ter Braak,

De heer van Wessem vertelt me dat op de bespreking van de afdelingen met het hoofdbestuur van Zaterdagmiddag, door dit laatste is aangevoerd, dat ik, ondergetekende, op de vorige bespreking, namens de Filml. Gooi, mijn sanktie zou hebben gegeven aan Dulac's La Folie des Vaillants en ook dito aan Feyders Visages d'enfants.

Hoewel mijn geheugen over 't algemeen vrij goed is, herinner ik me niet, zo iets noch mondeling noch schriftelijk te hebben gedaan. Het enige kontact dat ik, sinds de 1e voorst. met het Hoofdbest. had, genoot ik in de vorm van de Heer Scholte, die ik Donderdag op een promotie trof; we spraken toen over Bed en Sofa en Russiese films. - hem gelieve eens na te gaan, bij wie de geheugenfout ligt; Ik hoop dat hij niet wijst op tekenen van geestelijk verval bij eén onzer!

Verder is nog nooit ons bestuur in zijn volle glorie in Filmliga afgedrukt. Daar 't toch wettig gekozen is en de afdeling zich nederig in de hiërarchie der Ned. Filmliga heeft geplaatst, zagen wij toch wel gaarne dat de hoge eer ons te beurt viel in Filmliga te worden afgedrukt. De leden ervan zijn: C. van Wessem, voorzitter. H. Valkhoff, vice-voorzitter. G.W.O. Riep, 1e secretaris-penningmeester, A. Mastenbroek, 2e secretaris, Ir. I. De Lange, technisch-adviseur, Mej. O. Muhlenfeld, Dr. I. Diaconide, W. Lopes Cardozo.

Inmiddels met vriendelijke groeten

H. Valkhoff

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie