Briefwisseling Menno ter Braak - A. Verheyen Jr.

A. Verheyen Jr.
aan
Menno ter Braak

Laren, [1928]

Mijnheer,

Als lid van de Amsterdamsche Filmliga besprak ik met een Arnhemsche vriend den opzet en de uitvoering in 1927/1928 van de Amsterdamsche programma's en mocht bij hem zoo veel belangstelling wekken, dat hij eventueel bereid is te trachten in Arnhem te komen tot oprichting van een afdeeling der Liga.

Mochten U van andere zijde niet reeds dergelijke voorstellen zijn gedaan, dan zal ik gaarne vernemen waar en wanneer het U gelegen komt een bespreking met de persoon in kwestie te hebben. Het is de heer G. Roosink, Nieuwe Plein 46, Arnhem.

Van deze gelegenheid maak ik tevens gebruik U van mijn adresverandering in kennis te stellen.

Van Sportstraat 21 huis Amsterdam Z.

Naar Laren, N.H. 't Paadje 2.

Inmiddels verblijf ik

Hoogachtend,

A. Verheyen

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie