Briefwisseling Menno ter Braak - B. van Witsen

B. van Witsen
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Amsterdam, 1 november 1927

A'dam 1 November 1927

Mijnheer,

Beleefd verzoek ik U mij eenige inlichtingen te willen verschaffen omtrent het doel Uwer vereeniging.

Hopende dat U mij verzoek zult inwilligen verblijf ik

Hoogachtend,

B. van Witsen

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie