Taalmagie

DE taal dient dikwijls niet zoozeer om iets te zeggen, als wel om met bezwerenden nadruk niets te zeggen; en het is een vergissing te meenen, dat de civilisatie het magische element in het woordgebruik vernietigt; de magie wordt eenvoudig verplaatst. Hoe meer de wetenschap den mensch bevrijdt van het geloof aan geheimzinnige krachten, hoe meer hij geneigd is zich door andere geheimzinnige krachten te laten beïnvloeden; b.v. door de macht der reclame, die weer berust op het bezwerende effect van het mysterie, dat hij pas meende overwonnen te hebben door den bliksem uit de handen van Zeus te rukken en over te doen aan Benjamin Franklin.