[p. 24]

Het specialisme

ZIJ, die geen specialisten zijn, herkennen elkaar aan één gemeenschappelijke reactie, en wel deze: dat men het specialisme niet kan bestrijden door een terugkeer tot domheid en flodderigheid. Er is slechts één eisch: dat men beseft, dat hier een probleem bestaat. De rest is al bijzaak, en quaestie van temperament.