[p. 71]

Waar haalt die vent de wijsheid vandaan?
Aan Saturne2

 
Van Moederliefde leerde Ma
 
Hem de Alpha en de Omega;
 
Hij wijsgeert uit de tweede hand,
 
Uit Casimir en Windelband;
 
Anaximander, Strindberg, Struycken,
 
Kan hij voor 't Godsbegrip gebruiken.
 
Meen heusch niet, dat hij Plato las,
 
Behalve in de zesde klas!
 
Bij Bolland dronk hij nimmer thee
 
Al kletst hij over 't ‘theion’ mee.
 
Maar zalig zij - die God beschouwen
 
En op hun lexicon vertrouwen!

22 maart 1924

Priktol

2Saturne publiceerde in Propria Cures een veertiendelige serie over ‘Godsbeschouwing’.