Kurhaus-Cabaret
Het openings-programma
Louis Davids en het A.B.C.-Cabaret

Dit jaar is de pagode, die zich Kurhaus-Cabaret noemt, een weinig anders ingewijd dan vorige jaren het geval was; anders, maar zeker niet met minder succes. Want behalve Louis Davids is er een compleet Nederlandsch cabaretensemble, dat zich onder leiding van Louis Gimberg reeds een uitstekenden naam heeft verworven: het A.B.C-Cabaret. De combinatie met Davids is zeer geslaagd en het programma krijgt door deze homogeniteit ook een ander karakter. Gewoonlijk is er een element variété bij, dat nu ontbreekt; het is cabaret in den eigenlijksten zin van het woord.

De qualiteiten van Gimberg en de zijnen heb ik bij hun optreden in Diligentia dezen winter al besproken. Hun programma is nu geheel nieuw, maar even gevarieerd. Allereerst is Gimberg nu naast Davids conférencier, en hij doet het met een spontaneïteit en een vuur, die aanstekelijk werken. Veel nonchalance behoort tot zijn beste effecten; de wijze, waarop hij de fabel van de raaf en de vos vertelt, is onweerstaanbaar door die schijnbare kortsluitingen en vergaloppeeringen. Maar ook voor de sketch (‘De stormbal hangt uit’) is Gimberg als geknipt, omdat hij door zijn geweldige beweeglijkheid dadelijk sfeer weet te brengen.

Naast hem treden op Corry Vonk, vooral te bewonderen als ‘de magere sluwe wreedaard’ (vrij naar Van Alphen door Wim Kan), maar nog in talrijke andere transformaties, die er den toeschouwer aan doen twijfelen, of zij ook nog een eigen Vonk-heid ‘sec’ bezit; Wim Kan, Lau Ezerman, Tilly Perin-Bouwmeester (o.a. met liedjes), Maria Marletto (met haar bijzonder knappe voordracht ‘Sneeuwwitje’) en de als altijd vlotte pianisten Beuker en Denijs. Het geheel heeft veel tempo en de teksten van Wim Kan, met hun inslag van Hollandsche oubolligheid en satyre, dragen het hunne bij tot het welslagen van een en ander.

Maar met dat al blijft de eeuwig-jonge Davids de ziel van het programma. Hij is in zijn ‘praatje’ uitstekend op dreef, waagt gelukkig weer een beetje politiek, en oogst met nieuwe liedjes meer succes dan ooit. Over het geheim van dezen cabaret-vituoos zullen wij op den laten avond maar niet weer uitweiden; men kent hem, en hij heeft zijn gemeente, die in de komende dagen zijn gehoor zal vormen. De zaal was reeds bij de première stevig bezet.

M.t.B.