Clotilde en Alexandre Sakharof
Dansavond Kurhaus

De Sakharofs, die in het afgeloopen seizoen in den Kon. Schouwburg optraden, dansten gisteravond, gedeeltelijk door militante geluiden van het feest buiten begeleid, in de Kurhauszaal. De indruk, dien men van dit dansen krijgt, blijft ongeveer gelijk: men blijft dikwijls sceptisch gestemd, maar is gaarne bereid het technisch kunnen en het volkomen slagen van een afzonderlijken dans te bewonderen. Onze scepsis komt hoofdzakelijk voort uit het pretentieus-aesthetische, dat Clotilde en Alexandre Sakharof voor den ‘inhoud’ van den dans schijnen te houden, maar dat in werkelijkheid een deel hunner dansen radicaal bederft. Het is soms zoo dicht bij de kitsch, dat men het onderscheid nauwelijks meer kan constateeren. Alexandre Sakharof onthield ons ditmaal gelukkig zijn op Bach gedansten monnik, maar hij stelde er een niet veel minder afschuwelijken ‘Danse du Destin’ (met hevig trekken aan en daarna wegdartelen met het Noodlot) voor in de plaats; een dergelijke dans is door overmaat van zinrijkheid zinneloos. Ook een ‘Habanera’, waarmee hij het programma opende, is weinig zeggend. Het is in een dans als zijn bekende ‘Pavane Royale’, dat hij revanche neemt en toont, welk een knap danser hij is. In zulk een dans is eveneens de voorkeur voor het overladen costuum en de vergulde pruik, waarmee de Sakharofs ook niet altijd gelukkig zijn, volkomen verantwoord.

Clotilde Sakharof, die een voortreffelijke, soepele danseres is, heeft ook met den hang naar den ‘inhoud’ te kampen, bv. in de ‘Danseuse de Delphes’ en de ‘Cautique des Cautiques’; maar in haar minder pretentieuze dansen is zij op haar best. Resten nog de dansen van Clotilde en Alexandre samen, die hen op hun voordeeligst doen uitkomen. Zoowel de ‘Prélude et Fugue’ als de ‘Danse’ van Bach zijn, hoe weinig misschien ook naar den geest van Bach, staaltjes van geraffineerd en zuiver gehouden talent.

Werkelijk, men bewees dit danspaar een dienst, als men het van het geloof aan den ‘inhoud’ kon afhelpen! Nochtans hebben zij met hun beste werk zeer veel succes en ook bloemen geoogst. Verschillende dansen moesten gebisseerd worden.

M.t.B.